Random

Geluidsoverlast door de buren. Zo pak je het aan.

Ik heb zelf regelmatig te maken gehad met geluisoverlast van buren. Mijn buurvrouw in het vroegere appartement waar ik woonde, was heel erg doof. De hele dag stond haar televisie aan op het allerhardst.
In bed kon ik precies horen wat ze aan had staan, helaas ook tijdens het slapen overdag wanneer ik in de nachtdienst zat.
Toen ik op kamers woonde was ik omringd door een huisgenoot met een bassgitaar en een saxofoon, met aan de andere kant geluiden van een verliefd stel in bed.
Gelukkig ervaren we in onze huidige woning geen vervelende geluidsoverlast, want lastig en vervelend is het. Hoe je hiermee omgaat lees je in dit blog.

Oplossingen voor burenlawaai vinden

Er zijn problemen die het woonplezier flink kunnen verstoren. Een voorbeeld daarvan is burenlawaai. Het is namelijk zo dat het soms wel flink erger kan zijn dan de gebruikelijke geluiden die nu eenmaal bij het leven horen.
Je kunt daar dan met de buren over praten, maar soms is dit niet de oplossing. Sommige woningen geven nu eenmaal meer problemen.
Denk dan bijvoorbeeld aan het wonen in een appartement.
In dat geval is het veel slimmer om er een kenner bij te halen. Die kan helpen het probleem op te lossen.

Wanneer is er sprake van overlast?

Het is natuurlijk te begrijpen dat er in een appartement net iets meer te horen is. Dat is niet direct ook als overlast te kwalificeren.
Het is pas overlast wanneer de geluiden van de buren boven de eigen geluiden uit komen. Je kunt de televisie niet meer horen doordat de buren
zoveel herrie maken bijvoorbeeld. In dat geval is het zaak om er iets aan te doen.
Het is wel heel belangrijk dat je er voldoende plezier in houdt om op de plek te wonen waar je woont.
Daar hoort het bestrijden van overmatig geluid dus ook bij.

Meer dan ergernis

Het is ook belangrijk om te beseffen dat het probleem van geluidsoverlast door de buren soms verder gaat dan alleen maar ergernis.
Natuurlijk is het vervelend wanneer je je zit op te winden omdat je je geeneens meer verstaanbaar kan maken. Nog vervelender wordt het
wanneer je bijvoorbeeld niet meer kunt slapen. In dat geval kan het zijn dat je gezondheidsproblemen kunt krijgen. Het is daarom zaak om er snel bij te zijn en de
problemen op een goede manier aan te pakken. Minder blootstelling aan overlast is altijd beter in dat opzicht.

Wat zijn de regels?

Wat belangrijk is hierin, is dat er ook regels bestaan voor de mate waarin er geluid mag worden gehoord in een woning of appartement.
Daarvoor worden meestal regels opgesteld door de woningbouwvereniging. Daarnaast zijn er ook huishoudelijke reglementen in appartementencomplexen.
Omdat je hiermee instemt als je huurt of koopt, is het ook belangrijk dat je je daar dus aan houdt. De bepalingen gelden voor iedereen en daarmee
moeten de problemen dus ook in grote mate te voorkomen zijn.
Let wel goed op wat de regels precies inhouden in het complex waar je woont.

Specifieke regels bij huren

Wanneer je huurt, kunnen soms net andere regels gelden dan wanneer je koopt. Het is slim om eerst met de verhuurder over de situatie te spreken als er sprake van overlast is.
Je kunt dit ook het best schriftelijk melden. De verhuurder kan daardoor dan als bemiddelaar optreden, maar heeft ook beter de mogelijkheid om maatregelen te nemen als dat nodig is. Op die manier is vaak veel te doen aan de hinder.
Wanneer blijkt dat het probleem structureel is, dan is het vaak beter om bouwkundig in te grijpen. Beter isoleren is daar een
voorbeeld van.

Regels als je koopt

Zoals gezegd kunnen de regels bij kopen ook net even anders zijn.
Wanneer je eigenaar bent van het pand en je bent lid van de VvE, dan kan je nazien wat er in de stukken van de VvE is opgenomen hierover.
Het is meestal zo dat er regels voor geluidsoverlast van buren zijn opgesteld. Daarin is ook terug te vinden wat er aan gedaan moet worden wanneer
iemand de regels niet naleeft. Dat kan bijvoorbeeld het opleggen van een boete zijn.
Het is belangrijk de regels goed te kennen. Zo weet je hoe je moet handelen bij overlast en wat je rechten en plichten zijn.

Heb jij ervaring met geluidsoverlast? En zo ja, hoe ga je daarmee om?

Print Friendly, PDF & Email

Hoi! Welkom op Lifesabout.nl. Mijn naam is Geertje. 35 jaar, levensgenieter, mama en vrouw van... Schrijven is mijn passie en dat doe ik graag over alles wat mij een gelukkig en mooi mens maakt. Denk aan health, lifestyle, moeder zijn, fashion, uiterlijk en koken. Maar ik stel mij ook kwetsbaar op en schrijf over mijn leven als hartpatiënt. Dagelijks vind je hier vooral veel positiviteit en neem ik je mee naar wat mij zoal bezighoudt. Enjoy!

Write a comment